Numer kontaktowy +48 71 354 90 09Zgubienie karty +48 71 354 90 09
Aktualności

Odbicie cen na aukcji GDT po ostatnich silnych spadkach

Wczoraj odbyła się aukcja produktów mlecznych na platformie aukcyjnej Global Dairy Trade (GDT) w Nowej Zelandii. Indeks cen GDT zwiększył się na niej do 972 pkt. wobec 955 pkt. na poprzedniej aukcji, która miała miejsce 7 marca br. (wzrost o 1,7%), co było wyraźnie powyżej oczekiwań rynku przybliżanych kontraktami terminowymi na pełne mleko w proszku, odtłuszczone mleko w proszku oraz bezwodny tłuszcz mleczny na giełdzie w Nowej Zelandii.

W kierunku zwiększenia indeksu oddziaływały wyższe ceny 4 z 8 jego składowych, wśród których najsilniej wzrosły ceny masła (+4,9%). Największy spadek cen odnotowano natomiast w przypadku odtłuszczonego mleka w proszku (-10,1%). Na wczorajszej aukcji maślanka w proszku nie była przedmiotem handlu. Zwiększyła się ilość sprzedanych towarów, która wyniosła 22 498 t wobec 22 328 t na poprzedniej aukcji. Kolejna aukcja GDT odbędzie się 4 kwietnia.

Oczekujemy, że w III kw. br. światowy rynek mleka wejdzie w spadkową fazę cyklu (por. AGROmapa z 08.03.2017). Będzie to spowodowane odbudową produkcji mleka wśród jego głównych eksporterów przy jednoczesnej stabilizacji popytu na produkty mleczne w Chinach. Głównym czynnikiem ryzyka dla naszej prognozy jest tempo wzrostu podaży mleka wśród głównych eksporterów produktów mlecznych.