Numer kontaktowy +48 71 354 90 09Zgubienie karty +48 71 354 90 09
Aktualności

Chiny odzyskały apetyt na mleko

Zgodnie z danymi firmy CLAL wielkość chińskiego importu produktów mlecznych zwiększyła się w 2016 r. o 20,4% wobec spadku o 8,1% w 2015 r.

W strukturze chińskiego importu produktów mlecznych na szczególną uwagę zasługuje wzrost importu pełnego mleka w proszku (+20,9%). Załamanie chińskiego popytu na pełne mleko w proszku było jedną z przyczyn trwającej od I kw. 2014 r. do I kw. 2016 r. spadkowej fazy cyklu na globalnym rynku mleka. Wzrost importu w tej kategorii wskazuje zatem, że zakumulowane w ostatnich latach znaczące zapasy pełnego mleka w proszku zostały zredukowane i obecnie trwa ich odbudowa.

Na uwagę zasługuje również import mleka i śmietanki, który w latach 2012 – 2016 zwiększył się o 586%. W efekcie, produkty te stały się główną kategorią w chińskim imporcie produktów mlecznych wyprzedzając proszki mleczne. Dane nt. chińskiego importu produktów mlecznych nie zmieniają naszego scenariusza, zgodnie z którym wzrostowa faza cyklu na globalnym rynku mleka potrwa do III kw. br. (por. AGROmapa z 15.12.2016).