Zgubienie karty
(koszt wg stawki operatora) +48 71 354 90 09
Aktualności

Tempo spadku cen wieprzowiny wyhamowuje

GUS opublikował dziś dane nt. cen produktów rolnych w styczniu. Wzrost cen w ujęciu rocznym został odnotowany w przypadku wszystkich gatunków zbóż poza pszenicą, której cena obniżyła się o 5,8%. W przypadku ceny kukurydzy obserwowany jest stopniowy spadek jej rocznej dynamiki, która w styczniu wyniosła 21,5% wobec 27,2% w grudniu ub. r. oraz 33,7% w listopadzie ub. r. Sygnalizuje to stopniowe ustępowanie wpływu ubiegłorocznej suszy jaka miała miejsce w Polsce w miesiącach letnich na ceny kukurydzy.

W styczniu zwiększeniu uległy również ceny żywca wołowego (+1,8% r/r). Spadek odnotowano natomiast w przypadku cen drobiu (-6,9% r/r), żywca wieprzowego (-2,0% r/r) oraz mleka (-8,5% r/r). Mimo kontynuacji spadku cen żywca wieprzowego w ujęciu rocznym, jego tempo było najniższe od stycznia 2014 r. Stanowi to wsparcie dla naszego scenariusza, zgodnie z którym w I poł. 2016 r. osiągnięty zostanie dołek cyklu świńskiego i w II poł. br. rozpocznie się faza wzrostu cen wynikająca z popytu przewyższającego podaż (por. AGROpuls z 25.01.2016).