Zgubienie karty
(koszt wg stawki operatora) +48 71 354 90 09
Aktualności

Światowe ceny żywności najniższe od kwietnia 2009 r.

Światowe ceny żywności najniższe od kwietnia 2009 r.

Indeks cen żywności FAO zmniejszył się w styczniu do 150,4 pkt. wobec 153,4 pkt. w grudniu, kształtując się tym samym na najniższym poziomie od kwietnia 2009 r. Indeks cen żywności FAO obrazuje wysokość cen żywności na świecie w porównaniu do ich średniego poziomu w latach 2002-2004. Tym samym bieżąca wartość indeksu (150,4 pkt.) wskazuje, że ceny żywności na świecie były w styczniu br. o 50,4% wyższe niż w latach 2002-2004. Indeks stanowi średnią ważoną 5 subindeksów cen podstawowych rodzajów żywności: mięsa, nabiału, zbóż, oleju roślinnego oraz cukru. Wagi poszczególnych składowych odzwierciedlają udział poszczególnych kategorii w światowym eksporcie żywności w latach 2002-2004.

Spadek indeksu w styczniu wynikał z niższych wartości wszystkich jego składowych (mięsa, nabiału, zbóż, oleju roślinnego oraz cukru). Na szczególną uwagę zasługuje obniżenie cen cukru, które od września ub. r. znajdowały się w silnym trendzie wzrostowym. Wzrost cen cukru w ostatnich miesiącach był spowodowany obawami inwestorów o skalę niekorzystnego wpływu zjawiska El Nino na światowe zbiory trzciny cukrowej. Prowadzi ono bowiem do występowania nadmiernych opadów w Brazylii, będącej największym producentem cukru na świecie, obniżając zawartość sacharozy w trzcinie oraz utrudniając jej zbiory. Jednocześnie zjawisko El Nino ogranicza opady monsunowe w Indiach, będących drugim największym producentem cukru na świecie, zmniejszając tym samym plony trzciny cukrowej. Podobna sytuacja jak w Indiach ma miejsce również w Tajlandii, będącej drugim największym eksporterem cukru na świecie. Szczyt zjawiska El Nino przypadł najprawdopodobniej na przełomie 2015 i 2016 r. i w kolejnych miesiącach należy oczekiwać jego stopniowego osłabienia. Najnowsze prognozy wskazują na mniejszy od wcześniejszych założeń niekorzystny wpływ zjawiska El Nino na światową produkcję cukru. Centrum analityczne Platts Kingsman zrewidowało w górę swoją prognozę dotyczącą deficytu cukru na światowym rynku w sezonie 2015/2016 o 400 tys. t do 4,86 mln t (o 7,6%), z uwagi na wyższą od wcześniejszych oczekiwań produkcję cukru w Brazylii. Wyższe prognozy produkcji znalazły odzwierciedlenie w spadku cen kontraktów terminowych na cukier na światowych rynkach, które obniżyły się w ostatnim tygodniu stycznia średnio o ok. 10%. Biorąc pod uwagę wysokie prawdopodobieństwo pogłębienia deficytu na światowym rynku cukru w sezonie 2016/2017, który zgodnie z prognozami Platts Kingsman wyniesie ponad 7 mln t (ok. 4% światowej konsumpcji) i będzie najwyższy od 7 lat uważamy jednak, iż w kolejnych miesiącach można oczekiwać ponownego wzrostu cen cukru.

Spadek indeksu cen żywności FAO stanowi wsparcie dla naszego scenariusza inflacji żywności w Polsce (por. MAKROmapa z 1.02.2016). Uważamy, że inflacja żywności w Polsce w I kw. wyniesie 0,1% r/r, 0,6% r/r II kw., 0,4% r/r w III kw., 0,9% r/r w IV kw., a w całym 2017 r. ukształtuje się na poziomie 1,7% r/r wobec 0,5% w 2016 r.