Zgubienie karty
(koszt wg stawki operatora) +48 71 354 90 09
Aktualności

Pierwszy w tym roku wzrost cen produktów mlecznych na aukcji Global Dairy Trade

Dzisiaj miała miejsce aukcja produktów mlecznych na platformie aukcyjnej Global Dairy Trade (GDT) w Nowej Zelandii. Platforma jest prowadzona przez spółdzielnię mleczarską Fonterra, będącą największym eksporterem produktów mlecznych na świecie. Odbywa się ona dwa razy w miesiącu i uczestniczą w niej największe firmy ze światowego rynku mleka. Wyniki aukcji GDT uważane są za barometr sytuacji na globalnym rynku mleka.

Główny indeks cen GDT, stanowiący średnią ważoną cen produktów mlecznych będących przedmiotem aukcji zwiększył się dzisiaj do 646 pkt. wobec 638 pkt. na poprzedniej aukcji, która miała miejsce 16 lutego br. (wzrost o 1,4%). Wzrost indeksu był niższy od oczekiwań rynku przybliżanych kontraktami terminowymi na pełne mleko w proszku, odtłuszczone mleko w proszku oraz masło odwodnione na giełdzie w Nowej Zelandii (New Zealand Exchange). W kierunku wzrostu indeksu oddziaływały wyższe ceny 4 z 8 jego składowych, wśród których najsilniejszy wzrost cen odnotowano w przypadku kazeiny podpuszczkowej (+14,9%), laktozy (+7,9%) oraz pełnego mleka w proszku (+5,5%). Najsilniej spadły ceny masła odwodnionego (-8,3%) oraz maślanki w proszku (-2,9%). Zmniejszeniu uległa wielkość sprzedanych towarów, która wyniosła 21 880 t wobec 22 021 t na poprzedniej aukcji. Kolejna aukcja GDT będzie miała miejsce 15 marca.

Dzisiejszy, nieznaczny wzrost indeksu wynikał w naszej ocenie z poprawy nastrojów uczestników rynku z uwagi na silny wzrost chińskiego importu produktów mlecznych w styczniu br. Zgodnie z danymi firmy konsultingowej CLAL zwiększył się on w styczniu o 51,2% r/r w ujęciu ilościowym wobec spadku o 8,1% w całym 2015 r. Naszym zdaniem silny wzrost dynamiki importu wynikał w znacznym stopniu z efektu niskiej bazy sprzed roku. Co więcej w styczniu w kierunku wzrostu chińskiego importu oddziaływały zakupy części produktów mlecznych (pełnego mleka w proszku, odtłuszczonego mleka w proszku, masła odwodnionego oraz sera) z Nowej Zelandii po obniżonych stawkach celnych w ramach limitów uzgodnionych na mocy Porozumienia o Wolnym Handlu (Free Trade Agreement). Limity na 2016 r. zostały wyczerpane w styczniu. Tym samym uważamy, że prawdopodobieństwo silnego ożywienia chińskiego popytu na produkty mleczne w najbliższych miesiącach pozostaje niskie. Dodatkowe wsparcie dla takiej oceny stanowi dzisiejszy odczyt indeksu Caixin PMI dla chińskiego przetwórstwa, który wskazał na dalsze pogorszenie koniunktury w Państwie Środka. Podtrzymujemy tym samym nasz scenariusz, zgodnie z którym trwały wzrost cen produktów mlecznych rozpocznie się dopiero w IV kw. br. i będzie wynikał przede wszystkim z dostosowania po stronie produkcji.