Zgubienie karty
(koszt wg stawki operatora) +48 71 354 90 09
Aktualności

Odwrócenie tendencji spadkowej światowych cen żywności

Indeks cen żywności FAO zwiększył się w marcu do 151,0 pkt. wobec 149,5 pkt. w lutym (+1,0% m/m). Wzrost indeksu wynikał ze znaczącego zwiększenia cen cukru (+17,1% m/m) oraz oleju roślinnego (+6,3% m/m), które osiągnęły w marcu najwyższe poziomy odpowiednio od listopada i grudnia 2014 r. Wyższe ceny cukru w marcu były efektem obniżenia oczekiwań uczestników rynku co do wielkości produkcji cukru trzcinowego w Brazylii, będącej jego głównym producentem, z uwagi na silne opady deszczu w tym kraju. Wzrost cen oleju roślinnego był z kolei spowodowany niższymi prognozami produkcji oleju palmowego ze względu na niewystarczające opady deszczu w Indonezji i Malezji, będących jego głównymi producentami. W kierunku spadku indeksu cen żywności FAO oddziaływały natomiast niższe ceny produktów mlecznych (-8,2% m/m), będące konsekwencją ich nadpodaży utrzymującej się na światowym rynku. Ceny pozostałych składowych indeksu (zboże oraz mięso) nie zmieniły się znacząco w porównaniu do lutego.

W naszej ocenie dane z ostatnich miesięcy wskazują na odwrócenie trendu spadkowego światowych cen żywności. Uważamy, że jest ono trwałe, a w dalszej części roku ceny żywności będą stopniowo rosły. W pierwszej połowie roku źródłem wzrostu będą przede wszystkim wyższe ceny cukru, oleju roślinnego i towarzyszące im wyhamowanie spadku cen produktów mlecznych, zbóż oraz mięsa. W II poł. br. łagodny wzrost cen będzie miał szeroki charakter, wspierany dodatkowo przez rosnące ceny ropy naftowej, które są silnie skorelowane z cenami żywności. Głównymi czynnikami ryzyka dla naszego scenariusza są warunki pogodowe na świecie oraz kształtowanie się cen ropy naftowej.

Prognozowana przez nas kontynuacja wzrostu indeksu cen żywności FAO jest spójna z naszym scenariuszem inflacji w Polsce. Oczekujemy, że w 2016 r. średnioroczna inflacja ukształtuje się na poziomie -0,3% r/r wobec -0,9% w 2015 r. Podtrzymujemy naszą prognozę, że deflacja w Polsce utrzyma się do IV kw. 2016 r.