Zgubienie karty
(koszt wg stawki operatora) +48 71 354 90 09
Aktualności

Nieznaczny wzrost cen produktów mlecznych na aukcji Global Dairy Trade

Wczoraj miała miejsce aukcja produktów mlecznych na platformie aukcyjnej Global Dairy Trade (GDT) w Nowej Zelandii. Główny indeks cen GDT, stanowiący średnią ważoną cen produktów mlecznych będących przedmiotem aukcji zwiększył się wczoraj do 641 pkt. wobec 628 pkt. na poprzedniej aukcji, która miała miejsce 15 marca br. (wzrost o 2,1%). Oczekiwania rynku przybliżane kontraktami terminowymi na pełne mleko w proszku, odtłuszczone mleko w proszku oraz masło odwodnione na giełdzie w Nowej Zelandii (New Zealand Exchange) wskazywały na kilkuprocentowy spadek indeksu.

W kierunku wzrostu indeksu oddziaływały wyższe ceny 6 z 8 jego składowych, wśród których najsilniejszy wzrost cen odnotowano w przypadku kazeiny podpuszczkowej (+11,8%), sera Cheddar (+10,5%) oraz masła odwodnionego (+6,7%). Jedynymi produktami, których ceny obniżyły się były maślanka w proszku (-8,2%) oraz masło (-2,0%). Zwiększeniu uległa ilość sprzedanych towarów, która wyniosła 22 682 t wobec 20 406 t na poprzedniej aukcji. Kolejna aukcja GDT będzie miała miejsce 19 kwietnia. Podtrzymujemy nasz scenariusz, zgodnie z którym trwały wzrost cen produktów mlecznych rozpocznie się w IV kw. br. i będzie wynikał przede wszystkim z dostosowania po stronie produkcji (por. AGROmapa z 15.03.2016).