Numer kontaktowy 19 019 Zgubienie karty +48 71 354 90 09
Aktualności

Kontynuacja wzrostu cen produktów mlecznych na aukcji Global Dairy Trade

Wczoraj miała miejsce aukcja produktów mlecznych na platformie aukcyjnej Global Dairy Trade (GDT) w Nowej Zelandii. Główny indeks cen GDT, stanowiący średnią ważoną cen produktów mlecznych będących przedmiotem aukcji zwiększył się na niej do 666 pkt. wobec 641 pkt. na poprzedniej aukcji, która miała miejsce 5 kwietnia br. (wzrost o 3,8%). Tym samym wzrost indeksu przewyższył oczekiwania rynku przybliżane kontraktami terminowymi na pełne mleko w proszku, odtłuszczone mleko w proszku oraz masło odwodnione na giełdzie w Nowej Zelandii (New Zealand Exchange), które wskazywały na nieznaczne zwiększenie indeksu. W kierunku wzrostu indeksu oddziaływały wyższe ceny 7 z 8 jego składowych, wśród których najsilniejszy wzrost cen odnotowano w przypadku laktozy (+8,0%), pełnego mleka w proszku (+7,5%) oraz kazeiny podpuszczkowej (+7,5%). Jedynym produktem, którego cena obniżyła się był ser Cheddar (-3,9%). Zmniejszeniu uległa ilość sprzedanych towarów, która wyniosła 21 206 t wobec 22 682 t na poprzedniej aukcji. Kolejna aukcja GDT będzie miała miejsce 3 maja.

Szeroki zakres podwyżek cen na wczorajszej aukcji GDT stanowi wsparcie dla naszego scenariusza, zgodnie z którym trwały wzrost cen produktów mlecznych rozpocznie się w IV kw. br. i będzie wynikał przede wszystkim z dostosowania po stronie produkcji (por. AGROmapa z 15.03.2016).