Numer kontaktowy 19 019 Zgubienie karty +48 71 354 90 09
Aktualności

Kontynuacja spadku cen produktów mlecznych na aukcji Global Dairy Trade

Kontynuacja spadku cen produktów mlecznych na aukcji Global Dairy Trade

Wczoraj miała miejsce aukcja produktów mlecznych na platformie aukcyjnej Global Dairy Trade (GDT) w Nowej Zelandii. Platforma jest prowadzona przez spółdzielnię mleczarską Fonterra, będącą największym eksporterem produktów mlecznych na świecie. Odbywa się ona dwa razy w miesiącu i uczestniczą w niej największe firmy ze światowego rynku mleka. Wyniki aukcji GDT uważane są za barometr sytuacji na globalnym rynku mleka.

Główny indeks cen GDT, stanowiący średnią ważoną cen produktów mlecznych będących przedmiotem aukcji zmniejszył się wczoraj do 708 pkt. wobec 718 pkt. na poprzedniej aukcji, która miała miejsce 5 stycznia br. (spadek o 1,4%). Spadek indeksu był zgodny z oczekiwaniami rynku przybliżanymi kontraktami terminowymi na pełne mleko w proszku, odtłuszczone mleko w proszku oraz masło odwodnione na giełdzie w Nowej Zelandii (New Zealand Exchange). W kierunku spadku indeksu oddziaływały niższe ceny wszystkich jego składowych poza masłem odwodnionym oraz maślanką w proszku, których ceny nieznacznie wzrosły. Zmniejszeniu uległa również wielkość sprzedanych towarów, która wyniosła 21 930 t wobec 25 671 t na poprzedniej aukcji. Kolejna aukcja GDT będzie miała miejsce 2 lutego.

Uważamy, że w warunkach niskiego prawdopodobieństwa silnego ożywienia popytu w Chinach, trwały wzrost cen mleka i produktów mlecznych będzie uzasadniony jedynie w przypadku ograniczenia produkcji na poziomie globalnym. Z pierwszymi sygnałami świadczącymi o dostosowaniu podaży na światowym rynku mleka mamy do czynienia w Nowej Zelandii, gdzie zgodnie z szacunkami USDA (United States Department of Agriculture) produkcja mleka w 2015 r. obniżyła się o ok. 2,3%. Jednocześnie w 2015 r. pogłowie krów mlecznych w Nowej Zelandii zmniejszyło się po raz pierwszy od 2005 r. Mimo spadku produkcji w Nowej Zelandii, zgodnie z szacunkami USDA wśród pozostałych największych eksporterów mleka i produktów mlecznych (UE, USA, Australia, Argentyna) odnotowywany jest jej wzrost. W efekcie w 2015 r. zwiększyła się ona o ok. 0,9%, a prawdopodobieństwo jej spadku w I poł. 2016 r. jest niskie. Oczekujemy, że obniżenie produkcji na poziomie globalnym będzie miało miejsce najwcześniej w II poł br. W konsekwencji, biorąc pod uwagę sytuację popytowo-podażową na światowym rynku mleka trwałego wzrostu cen można oczekiwać najwcześniej w IV kw. 2016 r.