Zgubienie karty
(koszt wg stawki operatora) +48 71 354 90 09
Aktualności

Czwarty z rzędu spadek cen produktów mlecznych na aukcji Global Dairy Trade

Dzisiaj miała miejsce aukcja produktów mlecznych na platformie aukcyjnej Global Dairy Trade (GDT) w Nowej Zelandii. Platforma jest prowadzona przez spółdzielnię mleczarską Fonterra, będącą największym eksporterem produktów mlecznych na świecie. Odbywa się ona dwa razy w miesiącu i uczestniczą w niej największe firmy ze światowego rynku mleka. Wyniki aukcji GDT uważane są za barometr sytuacji na globalnym rynku mleka.

Główny indeks cen GDT, stanowiący średnią ważoną cen produktów mlecznych będących przedmiotem aukcji zmniejszył się dzisiaj do 638 pkt. wobec 656 pkt. na poprzedniej aukcji, która miała miejsce 2 lutego br. (spadek o 2,8%). Spadek indeksu był nieznacznie słabszy od oczekiwań rynku przybliżanych kontraktami terminowymi na pełne mleko w proszku, odtłuszczone mleko w proszku oraz masło odwodnione na giełdzie w Nowej Zelandii (New Zealand Exchange). W kierunku zmniejszenia indeksu oddziaływały niższe ceny 6 z 8 jego składowych, wśród których najgłębszy spadek cen odnotowano w przypadku kazeiny podpuszczkowej (-11,5%), sera Cheddar (-5,6%) oraz pełnego mleka w proszku (-3,7%). Wzrost cen odnotowano jedynie w przypadku masła odwodnionego (+1,5%). Cena laktozy nie zmieniła się. Zmniejszeniu uległa wielkość sprzedanych towarów, która wyniosła 22 021 t wobec 24 474 t na poprzedniej aukcji. Kolejna aukcja GDT będzie miała miejsce 1 marca.

Zgodnie z danymi firmy konsultingowej CLAL w 2015 r. wielkość chińskiego importu produktów mlecznych zmniejszyła się o 8,1%. Mimo, iż w ostatnich miesiącach 2015 r. obserwowany był wzrost rocznej dynamiki chińskiego importu produktów mlecznych obejmujący szeroką grupę produktów, w naszej ocenie w znacznym stopniu wynikał on z oddziaływania efektów niskiej bazy z 2014 r. Co więcej, styczniowe dane nt. chińskiego bilansu płatniczego (por. MAKROmapa z 15.02.2016) sygnalizują kontynuację spowolnienia popytu wewnętrznego w Chinach w I kw. 2016 r. W warunkach niskiego prawdopodobieństwa silnego ożywienia popytu w Chinach w najbliższych miesiącach uważamy, że trwały wzrost cen mleka i produktów mlecznych będzie uzasadniony jedynie w przypadku ograniczenia produkcji na poziomie globalnym. Ostatnie dane wskazują, że z obniżeniem dynamiki lub spadkiem produkcji mleka mamy do czynienia wśród większości największych eksporterów mleka i produktów mlecznych na świecie (w Nowej Zelandii, USA, Australii, Argentynie) odpowiadających łącznie za prawie 60% globalnego eksportu mleka. Jedynym obszarem, w którym odnotowywany jest wzrost rocznej dynamiki produkcji mleka jest Unia Europejska, odpowiadającej za ok. 24% światowego eksportu produktów mlecznych). Szacujemy, że produkcja mleka w UE zwiększyła się w IV kw. br. o ok. 4,7% r/r wobec 2,6% w III kw. 2015 r. Niemniej jednak, biorąc pod uwagę wyraźny wzrost unijnych zapasów produktów mlecznych w ostatnich miesiącach, w szczególności odtłuszczonego mleka w proszku, w I poł. br. oczekujemy stopniowego spadku dynamiki produkcji mleka w UE. W efekcie prognozujemy, że obniżenie produkcji na poziomie globalnym będzie miało miejsce najwcześniej w II poł. br. Tym samym, biorąc pod uwagę sytuację popytowo-podażową na światowym rynku mleka trwałego wzrostu cen można oczekiwać najwcześniej w IV kw. 2016 r.