Zgubienie karty
(koszt wg stawki operatora) +48 71 354 90 09
Aktualności

Ceny pszenicy pod presją rosnącej nadpodaży

Ceny pszenicy pod presją rosnącej nadpodaży

Departament Rolnictwa Stanów Zjednoczonych (USDA - United States Department of Agriculture) opublikował wczoraj swój miesięczny raport dotyczący prognoz podaży i popytu na światowych rynkach rolnych w sezonie 2015/2016. W lutowym raporcie na szczególną uwagę zasługuje podwyższenie prognoz światowej podaży pszenicy o 2,1 mln t do 950 mln t. Rewizja w górę wynikała ze zwiększenia szacunków zapasów początkowych w Chinach oraz wyższych prognoz produkcji pszenicy w Argentynie oraz na Ukrainie. Jednocześnie prognoza światowej konsumpcji pszenicy została obniżona o 4,7 mln t do 709,5 t, co wynika przede wszystkim z niższej konsumpcji w Chinach związanej z polityką rządu zmierzającą do ograniczenia wykorzystania pszenicy do celów produkcji żywności i pasz względem innych gatunków zbóż. W efekcie, po obniżeniu prognoz światowej konsumpcji przy jednoczesnym zwiększeniu prognoz podaży współczynnik zapasy końcowe/konsumpcja wzrósł do 33,7% wobec 32,5% w styczniowym raporcie, co jest jego najwyższym poziomem od sezonu 2001/2002. Wzrost nadpodaży na rynku jest czynnikiem oddziałującym w kierunku spadku cen pszenicy. Negatywne dla jej cen są również ostatnie zmiany wokół wymogów fitosanitarnych dotyczących pszenicy importowanej przez Egipt, będący jej największym importerem na świecie. Niejasność przepisów dotyczących zawartości sporyszu (rodzaj grzyba atakującego zboża) w ziarnie doprowadziła do wzrostu premii za ryzyko i podniesienia cen przez dostawców. W konsekwencji Egipt przejściowo wstrzymał zakup ziarna.

Z uwagi na oddziaływanie powyższych czynników ceny kontraktów terminowych na pszenicę na giełdzie w Paryżu na wczorajszym zamknięciu spadły do najniższego poziomu od września 2015 r. Uważamy, że światowe zapasy zbóż są na tyle duże, że prawdopodobieństwo znaczącego wzrostu cen w najbliższych miesiącach jest bardzo niskie i należy oczekiwać kontynuacji trendu spadkowego.