Aktywacja jest procesem umożliwiającym Klientowi korzystanie z karty. Karta wysyłana do Klienta jest nieaktywna ze względów bezpieczeństwa. Osoba otrzymująca kartę drogą pocztową w celu aktywacji karty może aktywować kartę na dwa sposoby:

  • zadzwonić na numer serwisu telefonicznego Banku, pod którym, po zidentyfikowaniu Klienta przez pracownika Banku, zostanie mu aktywowana. Karta jest aktywna najpóźniej drugiego dnia roboczego po dokonaniu aktywacji,
  • dokonać przy pomocy karty jakiejkolwiek transakcji z użyciem numeru PIN (wypłata z bankomatu albo transakcja w sklepie na terminalu kartowym.
© 2013 Credit Agricole Bank Polska S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Oferta Banku Menu
Coraz lepsze konto osobiste