Pakiet Bezpieczna Kieszeń

Pewne wsparcie w razie kradzieży

Ochrona przed kieszonkowcami

Dzięki Pakietowi Bezpieczna Kieszeń, w razie kradzieży lub rabunku, uzyskasz zwrot kosztów związanych z wyrobieniem kart kredytowych i dokumentów, a także zakupem nowego zamka wraz z kompletem kluczy.

Środki na zakup nowego telefonu komórkowego

Ochroną ubezpieczeniową obejmujemy koszty zakupu nowego telefonu komórkowego, jeśli poprzedni został skradziony. Suma ubezpieczenia, jakie otrzymujesz, to nawet do 400 zł.

Rekompensata za skradziony portfel

Ubezpieczyciel wypłaci Ci jednorazowe świadczenie w wysokości 100 zł, jako pokrycie straty związanej z kradzieżą portfela.

Pokrycie kosztów przerejestrowania samochodu

Jeśli w chwili kradzieży miałeś przy sobie dowód rejestracyjny należącego do Ciebie pojazdu, Ubezpieczyciel pokryje maksymalnie do 1500 zł kosztów wydania nowego dokumentu, wraz z kosztami przerejestrowania samochodu i wydaniem nowych tablic rejestracyjnych. Możesz uzyskać także zwrot kosztów z tytułu utraty innych dokumentów.

Pełne wsparcie za jedyne 7 groszy dziennie

Ubezpieczenie oferowane w ramach Pakietu Bezpieczna Kieszeń jest grupowe. Miesięczny koszt posiadania pakietu wynosi maksymalnie 1,99 zł, a w przypadku konta PROSTOoszczędzajacego Premium możesz otrzymać go za darmo.

Wystarczy zadzwonić, by skorzystać z pomocy

W razie kradzieży lub rabunku, zadzwoń niezwłocznie pod jeden z numerów: 801 500 300, 71 36 92 887. Konsultanci przyjmą Twoje zgłoszenie i poinstruują, co powinieneś zrobić, by uzyskać świadczenie. Pamiętaj także o tym, by w ciągu 48 h od zdarzenia zgłosić kradzież na Policji i zablokować karty bankomatowe oraz SIM.

Szeroka ochrona przy minimum formalności

Deklarację przystąpienia do ubezpieczenia możesz przekazać nawet ustnie, dzwoniąc do serwisu telefonicznego CA24. Możesz także złożyć ją pisemnie w placówce Banku.

Ubezpieczenia dla posiadaczy kont osobistych

Aby przystąpić do ochrony ubezpieczeniowej w ramach Pakietu Bezpieczna Kieszeń musisz posiadać konto osobiste w Banku Credit Agricole.

Szczegóły

Informacje prawne

Bezpieczna Kieszeń

  1. Forma umowy: ubezpieczenie grupowe
  2. Ubezpieczyciel: Towarzystwo Ubezpieczeń Europa S.A.
  3. Ubezpieczający: Credit Agricole Bank Polska S.A.
  4. Ubezpieczony: Klient Banku posiadający konto w Credit Agricole Bank Polska S.A.

Szczegółowe informacje na temat zakresu ochrony zawarte są w: Warunkach Ubezpieczenia Pakiet Bezpieczna Kieszeń. Wysokość opłat za ubezpieczenie wskazana jest w: Tabeli opłat z tytułu objęcia ubezpieczeniem oferowanym przez Credit Agricole Bank Polska S.A.
Credit Agricole Bank Polska S.A. stosuje zasady określone w przyjętej przez ZBP Rekomendacji dobrych praktyk na polskim rynku bancassurance.

Opłaty i regulaminy

Dokumenty obowiązujące

Jak zgłosić roszczenie?

W przypadku zdarzenia objętego ochroną w ramach Pakietu Bezpieczna Kieszeń:

  1. Niezwłocznie zgłoś fakt utraty przedmiotów w wyniku kradzieży, kradzieży z włamaniem lub rabunku na Policję oraz uzyskaj pisemne potwierdzenie tego zgłoszenia.
  2. W przypadku utraty telefonu komórkowego niezwłocznie zablokuj kod IMEI i kod SIM u operatora sieci telefonii komórkowej.
  3. Tak szybko jak to możliwe, powiadom o zaistnieniu zdarzenia TU Europa S.A. pod numerem: 801 500 300 * lub 71 36 92 887 .
    Numery czynne codziennie w godz. 7.00 - 22.00 (oprócz dni ustawowo wolnych od pracy). Podejmij aktywną współpracę z TU Europa S.A. - stosuj się do zaleceń oraz udziel wszelkich niezbędnych informacji.
  4. Aby uzyskać informację o postępowaniu w przypadku szkody możesz zadzwonić do TU Europa S.A. pod numer telefonu 801 500 300 * lub 71 36 92 887 , czynny codziennie w godz. 7.00 - 22.00 (oprócz dni ustawowo wolnych od pracy).

* koszt połączenia wg stawki operatora

Zobacz aktualne dane teleadresowe TU Europa S.A

Jak skorzystać?

Aby skorzystać z ubezpieczenia wystarczy złożyć Deklarację przystąpienia do ubezpieczenia:

© 2013 Credit Agricole Bank Polska S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Oferta Banku Menu